Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Máy quét mã vạch 2D Honeywell YJ4600

0 đ

Chi tiết  |  Mua

Máy quét mã vạch 2D Honeywell YJ4600

- Quét mã vạch dùng trong văn phòng, siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện, kho bãi...

- Quét mã vạch dùng trong công nghiệp..

Máy quét mã vạch Datalogic QW2100

0 đ

Chi tiết  |  Mua

Máy quét mã vạch Datalogic QW2100

Ứng dụng :

- Quét mã vạch dùng trong văn phòng, siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện, kho bãi...

- Quét mã vạch dùng trong công nghiệp..

 

Máy quét mã vạch Honeywell YJ2200

0 đ

Chi tiết  |  Mua

Máy quét mã vạch Honeywell YJ2200

- Quét mã vạch dùng trong văn phòng, siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện, kho bãi...

- Quét mã vạch dùng trong công nghiệp..

Máy quét mã vạch Honeywell MS-7120

0 đ

Chi tiết  |  Mua

Máy quét mã vạch Honeywell MS-7120

Ứng dụng :

- Quét mã vạch dùng trong văn phòng, siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện, kho bãi...

- Quét mã vạch dùng trong công nghiệp..

 

Máy quét mã vạch Metrologic MS5145 cổng USB

0 đ

Chi tiết  |  Mua

Máy quét mã vạch Metrologic MS5145 cổng USB

Ứng dụng :

- Các ứng dụng mã vạch trong y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, sách báo ...

- Các ứng dụng quét mã vạch cho các trung tâm điện thoại di động

- Các ứng dụng quét mã vạch cho các trạm, trung tâm bảo hành, dịch vụ cho các thiết bị điện tử

- Giao nhận hàng hoá, quản lý kho

 

 

Máy quét mã vạch 2D Honeywell Xeon 1900 GSR

0 đ

Chi tiết  |  Mua

Máy quét mã vạch 2D Honeywell Xeon 1900 GSR

- Quét mã vạch dùng cho văn phòng, siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện, kho bãi...

- Quét mã vạch dùng cho công nghiệp.

- Dùng cho Cửa hàng, Shop, Đại lý

Máy quét mã vạch DS9208

0 đ

Chi tiết  |  Mua

Máy quét mã vạch DS9208

Ứng dụng :

Quét mã vạch dùng cho văn phòng, siêu thị, nhà sách, nhà thuốc, bệnh viện, kho bãi...

- Quét mã vạch dùng cho công nghiệp.

- Dùng cho Cửa hàng, Shop, Đại lý

Máy quét mã vạch Motorola DS4208

0 đ


Chi tiết  |  Mua

Máy quét mã vạch Motorola DS4208

 
Thương hiệu
  • Banner1
  • banner 2
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 5
  • banner 6
  • banner 7
  • banner 8
  • Banner9
  • Banner10