Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị CS-H3.0
Mã sản phẩm: CS-H3.0
Tình trạng: 1
Giá: 0 đ  
Số lượng:  Thêm vào giỏ

Phần mềm CS-H 3.0 Software

 

Phần mềm CS-H 3.0 đảm bảo 100% về tính năng hiện đại hiện có của các phần mềm quản lý bán hàng với chức năng như sau:

(1)   Danh mục:  Danh mục hàng hóa, Danh mục nhóm hàng, danh mục nhà cung cấp, danh mục khách hàng, Khách hàng VIP, Thẻ vàng bạc đồng, danh mục kho, danh mục đơn vị tính, danh mục khuyến mãi, danh mục khuyến mại, danh mục đơn vị tính, danh mục thu ngân, danh mục nhân viên bán hàng....các danh mục đều có thể view và chuyển được sang excel

(2)   Danh mục hàng hóa: tên hàng, diễn giải, đơn giá nhập, đơn giá bán lẻ, và 5 mức giá bán buôn, danh mục hàng hóa kết nối đến nhóm hàng, nhà cung cấp, nhóm giảm giá, nhóm khuyến mại, nhóm khuyến mãi(tặng hàng kèm), đơn vị tính, tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa...

(3)   Danh mục khách hàng: Có mức giá riêng quy định với từng khách hàng (khách lẻ được bán giá lẻ, khách hàng 1 được bán giá bán buôn 1, khách hàng thứ 2 được bán giá bán buôn 2..)

(4)   Danh mục đơn vị tính quy đổi: Phần mềm phải tự động quy đổi đơn vị tính: Hộp, Túi, gói...

(5)    Phiếu bán lẻ, bán buôn: Được thiết kế theo 2 form 2 chế độ là bán trên bàn phím và bán hàng trên màn hình cảm ứng. Phiếu bán lẻ, bán buôn phải có được chiết khấu(%) trừ tiền của từng mặt hàng hoặc là tổng hóa đơn, có chức năng Store recall tạm tính, có chức năng thanh toán bằng ngoại tệ bằng thẻ, có thể kết nối với cân điện tử để bán hoa quả. Nhiều máy tính đều có thể làm phiếu xuất bán. Có thể hiển thị được số lượng tồn kho khi quét vào mã sản phẩm.

(6)   Phiếu nhập mua: có chức năng in mã vạch nhanh, nhiều máy tính cùng có thể nhập hàng

(7)   Đơn đặt hàng từ nhà cung cấp: được thực hiện đặt hàng từ nhà cung cấp phiếu này có thể chuyển sang phiếu nhập mua

(8)   Đơn đặt hàng từ khách hàng: được thực hiện đặt hàng từ khách hàng và phiếu này có thể chuyển sang phiếu xuất bán

(9)   Phiếu chuyển kho nội bộ

(10)      Phiếu xuất khác

(11)      Phiếu nhập khác

(12) Tồn kho ban đầu: Khai báo số lượng và giá trị tồn kho ban đầu, có thể import số lượng từ máy kiểm kê hoặc file excell và đơn giá lấy từ đơn giá nhập của danh mục hàng hóa.

(13) Tính giá vốn: Giá vốn được tính theo giá bình quân gia quyền

(14) Modul in mã vạch

(15)  Modul kiểm kho: Để kiểm kho thực tế kho hàng phần mềm sẽ import các tập tin dữ liệu do máy kiểm kho cơ bản như Motorola, Cipherlap, Honeywell, Unitech... Có chức năng cập nhật số liệu thực tế vào phần mềm, có chức năng so sánh tồn kho thực tế báo cáo hàng thiếu hàng thừa.

(16)  Bảng kê: Bảng kê theo thời khoảng, ngày, tháng, năm của các phiếu: Đơn đặt hàng, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu chuyển kho

(17)  Công nợ nhà cung cấp: Đầu kỳ, phiếu chi, sổ chi tiết công nợ, báo cáo công nợ

(18)  Công nợ khách hàng: Đầu kỳ, phiếu thu, sổ chi tiết công nợ, báo cáo công nợ

(19)  Phiếu thu, chi nội bộ

(20)  Sổ quỹ tiền mặt

(21)  Nhắc việc nhân viên

(22)  Nhắc sinh nhật nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, khách hàng

(23)  Báo cáo: Báo cáo ca bán tổng tiền, báo cáo ca bán chi tiết hàng theo thu ngân, báo cáo hóa đơn, báo cáo lãi lỗ, báo cáo chi tiêt bán hàng theo nhân viên bán hàng, báo cáo tồn kho, báo cáo cân đối nhập xuất tồn, báo cáo mua hàng, báo cáo tồn kho vượt định mức, báo cáo những mặt hàng bán số lượng nhiều nhất, báo cáo những mặt hàng bán doanh số nhiều nhất, báo cáo mặt hàng bán số lượng ít nhất, báo cáo mặt hàng bán doanh số ít nhất.

(24) Phân quyền: Phân quyền xóa, sửa thêm tới từng form, từng menu

(25) Form đăng nhập: Đăng nhập bằng cả bàn phím hoặc bằng màn hình cảm ứng.

(26) Form Back up dữ liệu:

(27) Chương trình trên Web: Các báo cáo và bảng kê được dịch ra file chạy dạng web có thể kết nối qua mạng wan, dùng qua internet băng IE hoặc chome hoặc fire fox, chỉ cần cấu hình modem

(28) Cấp key theo serial ổ cứng

CLICK ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CS-H3.0

    

 

    

Phần mềm CS-H 3.0 Software

 

Phần mềm CS-H 3.0 đảm bảo 100% về tính năng hiện đại hiện có của các phần mềm quản lý bán hàng với chức năng như sau:

(1)   Danh mục:  Danh mục hàng hóa, Danh mục nhóm hàng, danh mục nhà cung cấp, danh mục khách hàng, Khách hàng VIP, Thẻ vàng bạc đồng, danh mục kho, danh mục đơn vị tính, danh mục khuyến mãi, danh mục khuyến mại, danh mục đơn vị tính, danh mục thu ngân, danh mục nhân viên bán hàng....các danh mục đều có thể view và chuyển được sang excel

(2)   Danh mục hàng hóa: tên hàng, diễn giải, đơn giá nhập, đơn giá bán lẻ, và 5 mức giá bán buôn, danh mục hàng hóa kết nối đến nhóm hàng, nhà cung cấp, nhóm giảm giá, nhóm khuyến mại, nhóm khuyến mãi(tặng hàng kèm), đơn vị tính, tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa...

(3)   Danh mục khách hàng: Có mức giá riêng quy định với từng khách hàng (khách lẻ được bán giá lẻ, khách hàng 1 được bán giá bán buôn 1, khách hàng thứ 2 được bán giá bán buôn 2..)

(4)   Danh mục đơn vị tính quy đổi: Phần mềm phải tự động quy đổi đơn vị tính: Hộp, Tút, gói...

(5)    Phiếu bán lẻ, bán buôn: Được thiết kế theo 2 form 2 chế độ là bán trên bàn phím và bán hàng trên màn hình cảm ứng. Phiếu bán lẻ, bán buôn phải có được chiết khấu(%) trừ tiền của từng mặt hàng hoặc là tổng hóa đơn, có chức năng Store recall tạm tính, có chức năng thanh toán bằng ngoại tệ bằng thẻ, có thể kết nối với cân điện tử để bán hoa quả. Nhiều máy tính đều có thể làm phiếu xuất bán. Có thể hiển thị được số lượng tồn kho khi quét vào mã sản phẩm.

(6)   Phiếu nhập mua: có chức năng in mã vạch nhanh, nhiều máy tính cùng có thể nhập hàng

(7)   Đơn đặt hàng từ nhà cung cấp: được thực hiện đặt hàng từ nhà cung cấp phiếu này có thể chuyển sang phiếu nhập mua

(8)   Đơn đặt hàng từ khách hàng: được thực hiện đặt hàng từ khách hàng và phiếu này có thể chuyển sang phiếu xuất bán

(9)   Phiếu chuyển kho nội bộ

(10)      Phiếu xuất khác

(11)      Phiếu nhập khác

(12) Tồn kho ban đầu: Khai báo số lượng và giá trị tồn kho ban đầu, có thể import số lượng từ máy kiểm kê hoặc file excell và đơn giá lấy từ đơn giá nhập của danh mục hàng hóa.

(13) Tính giá vốn: Giá vốn được tính theo giá bình quân gia quyền

(14) Modul in mã vạch

(15)  Modul kiểm kho: Để kiểm kho thực tế kho hàng phần mềm sẽ import các tập tin dữ liệu do máy kiểm kho cơ bản như Motorola, Cipherlap, Honeywell, Unitech... Có chức năng cập nhật số liệu thực tế vào phần mềm, có chức năng so sánh tồn kho thực tế báo cáo hàng thiếu hàng thừa.

(16)  Bảng kê: Bảng kê theo thời khoảng, ngày, tháng, năm của các phiếu: Đơn đặt hàng, phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu chuyển kho

(17)  Công nợ nhà cung cấp: Đầu kỳ, phiếu chi, sổ chi tiết công nợ, báo cáo công nợ

(18)  Công nợ khách hàng: Đầu kỳ, phiếu thu, sổ chi tiết công nợ, báo cáo công nợ

(19)  Phiếu thu, chi nội bộ

(20)  Sổ quỹ tiền mặt

(21)  Nhắc việc nhân viên

(22)  Nhắc sinh nhật nhân viên thu ngân, nhân viên bán hàng, khách hàng

(23)  Báo cáo: Báo cáo ca bán tổng tiền, báo cáo ca bán chi tiết hàng theo thu ngân, báo cáo hóa đơn, báo cáo lãi lỗ, báo cáo chi tiêt bán hàng theo nhân viên bán hàng, báo cáo tồn kho, báo cáo cân đối nhập xuất tồn, báo cáo mua hàng, báo cáo tồn kho vượt định mức, báo cáo những mặt hàng bán số lượng nhiều nhất, báo cáo những mặt hàng bán doanh số nhiều nhất, báo cáo mặt hàng bán số lượng ít nhất, báo cáo mặt hàng bán doanh số ít nhất.

(24) Phân quyền: Phân quyền xóa, sửa thêm tới từng form, từng menu

(25) Form đăng nhập: Đăng nhập bằng cả bàn phím hoặc bằng màn hình cảm ứng.

(26) Form Back up dữ liệu:

(27) Chương trình trên Web: Các báo cáo và bảng kê được dịch ra file chạy dạng web có thể kết nối qua mạng wan, dùng qua internet băng IE hoặc chome hoặc fire fox, chỉ cần cấu hình modem

(28) Cấp key theo serial ổ cứng

 

CLICK ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CS-H3.0

 

 

 

 

 

   

Viết đánh giá

Tên bạn:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới: 
Thương hiệu
  • Banner10
  • Banner9
  • banner 8
  • banner 7
  • banner 6
  • banner 5
  • banner 4
  • banner 3
  • banner 2
  • Banner1